Khu vực
Kinh doanh 01 0987 200 700
Kinh doanh 02 0243 998 1723
Bảo hành 1900 55 55 66

Máy lọc nước Haohsing tủ đứng

Công suất lọc
Điện áp
Vòi lấy nước
Nước đầu ra
New
Máy lọc nước Haohsing 5 lõi HS-S5RO Tủ Đứng

Máy lọc nước Haohsing 5 lõi HS-S5RO Tủ Đứng

Máy lọc nước tủ đứng, 5 cấp lọc, công suất lọc 15 lít/giờ, bình chứa 12 lít
4,000,000đ4,750,000đ (-16%)

Tặng bộ cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng 1 thiết bị đo nước tinh khiết tại nhà

Máy lọc nước Haohsing 6 lõi HS-S6RO Tủ Đứng

Máy lọc nước Haohsing 6 lõi HS-S6RO Tủ Đứng

Máy lọc nước tủ đứng, 6 cấp lọc, công suất lọc 15 lít/giờ, bình chứa 12 lít
4,150,000đ4,850,000đ (-14%)

Tặng bộ cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng 1 thiết bị đo nước tinh khiết tại nhà

Máy lọc nước Haohsing 7 lõi HS-S7RO Tủ Đứng

Máy lọc nước Haohsing 7 lõi HS-S7RO Tủ Đứng

Máy lọc nước tủ đứng, 7 cấp lọc, công suất lọc 15 lít/giờ, bình chứa 12 lít
4,250,000đ5,050,000đ (-16%)

Tặng bộ cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng 1 thiết bị đo nước tinh khiết tại nhà

Máy lọc nước Haohsing 8 lõi HS-S8RO Tủ Đứng

Máy lọc nước Haohsing 8 lõi HS-S8RO Tủ Đứng

Máy lọc nước tủ đứng, 8 cấp lọc, công suất lọc 15 lít/giờ, bình chứa 12 lít
4,450,000đ5,250,000đ (-15%)

Tặng bộ cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng 1 thiết bị đo nước tinh khiết tại nhà

New
Máy lọc nước Haohsing 9 lõi HS-S9RO Tủ Đứng

Máy lọc nước Haohsing 9 lõi HS-S9RO Tủ Đứng

Máy lọc nước tủ đứng, 9 cấp lọc, công suất lọc 15 lít/giờ, bình chứa 12 lít
4,650,000đ5,450,000đ (-15%)

Tặng bộ cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng 1 thiết bị đo nước tinh khiết tại nhà