Khu vực
Kinh doanh 01 0987 200 700
Kinh doanh 02 0243 998 1723
Bảo hành 1900 55 55 66

Máy lọc nước bán công nghiệp Haohsing

Công suất lọc
Điện áp
Vòi lấy nước
Nước đầu ra
New
Máy lọc nước Haohsing 30 lít/giờ AQ 200G Không Vỏ

Máy lọc nước Haohsing 30 lít/giờ AQ 200G Không Vỏ

Máy lọc nước 30 lít/giờ, 6 cấp lọc ro, bình chứa 40 lít
7,500,000đ9,950,000đ (-25%)

Tặng bộ cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng 1 thiết bị đo nước tinh khiết tại nhà

Máy lọc nước Haohsing 50 lít/giờ AQ 300G Không Vỏ

Máy lọc nước Haohsing 50 lít/giờ AQ 300G Không Vỏ

Máy lọc nước 50 lít/giờ, 7 cấp lọc ro, bình chứa 40 lít
9,800,000đ11,550,000đ (-15%)

Tặng bộ cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng 1 thiết bị đo nước tinh khiết tại nhà

Máy lọc nước Haohsing 80 lít/giờ AQ 500G Không Vỏ

Máy lọc nước Haohsing 80 lít/giờ AQ 500G Không Vỏ

Máy lọc nước 80 lít/giờ, 8 cấp lọc ro, bình chứa 40 lít
10,450,000đ12,350,000đ (-15%)

Tặng bộ cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng 1 thiết bị đo nước tinh khiết tại nhà

Máy lọc nước Haohsing 100 lít/giờ AQ 600G Không Vỏ

Máy lọc nước Haohsing 100 lít/giờ AQ 600G Không Vỏ

Máy lọc nước 80 lít/giờ, 6 cấp lọc ro, bình chứa 40 lít
11,450,000đ14,250,000đ (-20%)

Tặng bộ cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng 1 thiết bị đo nước tinh khiết tại nhà

Máy lọc nước Haohsing 120 lít/giờ AQ 800G Không Vỏ

Máy lọc nước Haohsing 120 lít/giờ AQ 800G Không Vỏ

Máy lọc nước 120 lít/giờ, 6 cấp lọc ro, bình chứa 40 lít
12,150,000đ15,250,000đ (-20%)

Tặng bộ cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng 1 thiết bị đo nước tinh khiết tại nhà