Khu vực
Kinh doanh 01 0987 200 700
Kinh doanh 02 0243 998 1723
Bảo hành 1900 55 55 66

Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing

Công suất lọc
Điện áp
Vòi lấy nước
Nước đầu ra
New

Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing HM-2687 RO

Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing HM-2687 RO
- Số cấp lọc : 5 cấp
- Công suất nóng: 750W
- Công suất lạnh: 210W
- Bình nóng: 6 lít
- Bình lạnh: 4 lít
- Bình chứa: 12 lít
- Bộ lọc: 5 cấp RO50G
Online Giá sốc
11,500,000đ14,900,000đ (-23%)

Tặng bộ cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng 1 thiết bị đo nước tinh khiết tại nhà

New
Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing HM-2681 RO

Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing HM-2681 RO

Máy lọc nước 3 chế độ, tích hợp bộ lọc 5 cấp, bình nóng 6 lít, bình lạnh 4 lít, bình nước ấm 12 lít
11,500,000đ13,800,000đ (-17%)

Tặng bộ cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng 1 thiết bị đo nước tinh khiết tại nhà

New
Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing HM-900

Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing HM-900

3 Chức năng nóng lạnh nguội, 5 cấp lọc, bình nóng 15 lít, bình lạnh 4 lít, bình nguội 8 lít
20,500,000đ22,950,000đ (-11%)

Tặng bộ cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng 1 thiết bị đo nước tinh khiết tại nhà

New
Máy lọc nước nóng lạnh thông minh Haohsing HM-700

Máy lọc nước nóng lạnh thông minh Haohsing HM-700

3 Chức năng nóng lạnh nguội, 5 cấp lọc, bình nóng 15 lít, bình lạnh 4 lít, bình nguội 10 lít
15,450,000đ20,500,000đ (-25%)

Tặng bộ cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng 1 thiết bị đo nước tinh khiết tại nhà

New
Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing HM-6187

Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing HM-6187

3 chức năng nóng lạnh nguội, 5 cấp lọc, bình chứa nóng 20 lít, ấm 8 lít, lạnh 4 lít
16,660,000đ18,500,000đ (-10%)

Tặng bộ cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng 1 thiết bị đo nước tinh khiết tại nhà

New
Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing HM-1687

Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing HM-1687

3 chức năng nóng lạnh nguội, công suất 15 lít/giờ, bình nóng 15 lít, lạnh 4 lít, nước nguội 8 lít
16,500,000đ19,500,000đ (-15%)

Tặng bộ cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng 1 thiết bị đo nước tinh khiết tại nhà

New
Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing HM-3187

Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing HM-3187

Máy lọc nước 3 chế độ, tích hợp bộ lọc 5 cấp, bình nóng 20 lít, bình lạnh 4 lít, bình nước ấm 8 lít
21,300,000đ27,580,000đ (-23%)

Tặng bộ cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng 1 thiết bị đo nước tinh khiết tại nhà

Máy lọc nước nóng ấm Haohsing HM-768

Máy lọc nước nóng ấm Haohsing HM-768

Máy lọc nước 2 chế độ, tích hợp bộ lọc 5 cấp, bình nóng 3 lít, bình lạnh 8 lít
10,500,000đ16,500,000đ (-36%)

Tặng bộ cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng 1 thiết bị đo nước tinh khiết tại nhà

Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing AQ-2003

Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing AQ-2003

Máy lọc nước 3 chế độ, tích hợp bộ lọc 5 cấp, bình nóng 20 lít, bình lạnh 4 lít, bình nước ấm 2 lít
12,350,000đ14,800,000đ (-17%)

Tặng bộ cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng 1 thiết bị đo nước tinh khiết tại nhà

New
Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing HM-5001

Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing HM-5001

Máy lọc nước nóng lạnh, 2 cấp lọc, bình nóng 6 lít, lạnh 4 lít
8,500,000đ12,520,000đ (-32%)

Tặng bộ cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng 1 thiết bị đo nước tinh khiết tại nhà

New
Máy lọc nước nóng Haohsing HM-5002

Máy lọc nước nóng Haohsing HM-5002

Máy lọc nước nóng nguội, tích hợp bộ lọc 2 cấp, bình nóng 6 lít
8,500,000đ12,520,000đ (-32%)

Tặng bộ cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng 1 thiết bị đo nước tinh khiết tại nhà

New
Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing AQ 510 RO

Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing AQ 510 RO

Máy lọc nước nóng lạnh, tích hợp bộ lọc RO 5 cấp, Bình nóng 3 lít, lạnh 1.8 lít
9,990,000đ11,990,000đ (-17%)

Tặng bộ cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng 1 thiết bị đo nước tinh khiết tại nhà

New
Máy lọc nước lạnh ấm Haohsing AQ 510C

Máy lọc nước lạnh ấm Haohsing AQ 510C

Máy lọc nước 2 chế độ Lạnh - Ấm , tích hợp bộ lọc RO 5 cấp, lạnh 1.8 lít, bình nguội 8 lít
9,500,000đ11,990,000đ (-21%)

Tặng bộ cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng 1 thiết bị đo nước tinh khiết tại nhà

Máy lọc nước Haohsing HM-2682

Máy lọc nước Haohsing HM-2682

Chức năng nóng ấm, tích hợp bộ lọc 5 cấp, bình nóng 6 lít, ấm 18 lít
10,100,000đ13,250,000đ (-24%)

Tặng bộ cốc thuỷ tinh 6 chiếc, tặng 1 thiết bị đo nước tinh khiết tại nhà